MIJN VISIE

Als bemiddelaar probeer ik zo neutraal mogelijk te handelen, met verantwoordelijkheid en diep respect voor alle betrokkenen. Na het luisteren en begrijpen van ieders perspectieven en behoeftes werk ik aan het verduidelijken hiervan om zo het proces van verandering te bevorderen. Emoties worden ontvangen en behandeld met de zorg en de aandacht die nodig zijn voor de voortzetting van het proces.

Met geweldloze communicatietechnieken moedig ik mensen aan om te spreken en te luisteren vanuit hun hart, met empathie voor de andere en voor zichzelf.

Naast de klassieke bemiddeling, op aanvraag van de betrokkenen, kan ik een creatief en gedifferentieerd verbindend werk voorstellen waarbij het samen koken centraal staat. Ik zie samen koken als een hulpmiddel bij het herstellen van beschadigde relaties, evenals bij het versterken van fragiele en/of nieuwe relaties, bijvoorbeeld een nieuw samengesteld gezin.

Ik ben van mening dat bemiddeling een goed alternatief is om een gerechtelijke procedure te voorkomen. Soms onvermijdelijk, maar kan ook pijnlijk en kostbaar zijn met blijvende gevolgen. In de rechtszaal verliezen mensen hun stem. Hun pijn, emoties en conflicten worden blootgelegd en openbaar gemaakt. Oplossingen zijn geen co-creatie maar een oplegging van de rechter.

Ik zie familiale bemiddeling als een instrument dat gericht is op de vrede en het welzijn van de mensen. Ik geloof dat elk conflict opgelost kan worden zolang de betrokken elkaars behoeften en belangen begrijpen en respecteren. 

De focus ligt niet op wat je zegt, maar op hoe je het zegt.
Mits goede communicatie en empathie, waar betrokkenen ook echt luisteren, kunnen duurzame en bevredigende oplossingen worden gevonden voor iedereen!

Terug

Nederlands