BEMIDDELING, COMMUNICATIE, VERBINDING

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken (Federale Bemiddelingscommissie)

Wanneer praten niet meer lukt...

STORING IN DE LIJN? WACHT NIET TE LANG! ONTDEK WAT BEMIDDELING VOOR U KAN DOEN:
Het Oplossen van Conflicten

Conflicten ontstaan wanneer minstens twee partijen hun doelstellingen als onverenigbaar beschouwen. De tussenkomst van een derde (bemiddelaar) kan helpen bij het ophelderen en bereiken van de doelen alsook bij het herstellen van de communicatie. Het uiteindelijke doel is om conflicten op een duurzame manier op te lossen, door de communicatie tussen de betrokkenen te bevorderen, hen de situatie vanuit het perspectief van de ander te laten zien en hen aan te moedigen zelf tot een oplossing te komen voor hun geschil.

Communicatie Herstellen

Een conflict kan soms zo hard escaleren dat er niet meer naar elkaar geluisterd wordt. De boodschap komt niet of misvormd door. We zetten ons in een aanvallend/verdedigende houding waardoor alles vastloopt. De bemiddelaar FACILITEERT DE COMMUNICATIE en moedigt de partijen aan om zelf tot een oplossing te komen voor hun geschil. De onderliggende belangen worden naar boven gehaald en verduidelijkt, waardoor een groter wederzijds begrip ontstaat. Door geweldloze communicatie bereiken we een productieve en constructieve dialoog.

Voordelen

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure (rechtbank) is bemiddeling een proces met SPECIFIEKE THEMA'S, DOELEN en BEPERKTE TERMIJNEN. Een BESPARING van GELD, TIJD en ENERGIE! Alles wat wordt verteld of voorgelegd tijdens de bemiddeling , is en blijft VERTROUWELIJK. Het mag niet in het kader van een procedure tegen de andere partij worden gebruikt. DEELNAME IS VRIJWILLIG en kan ten alle tijd stop gezet worden. DUURZAME OPLOSSINGEN: NIET OPGELEGD maar SAMEN bedacht! De partijen beslissen zelf hoe ze hun conflict willen oplossen.

Wie ben ik?

MIJN NAAM IS ISABELLA CARVALHO, AFGESTUDEERD ALS BEMIDDELAAR SINDS 2019, LID VAN DE FBC (FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE). MIJN DOEL IS OM DE COMMUNICATIE TUSSEN DE BETROKKENEN TE VERGEMAKKELIJKEN, DE BEHOEFTEN VAN ELKE PERSOON TE IDENTIFICEREN, GEVOELENS TE VERHELDEREN EN EXPLOREREN NAAR MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR HET GESCHIL

MIJN VISIE

Als bemiddelaar probeer ik zo neutraal mogelijk te handelen, met verantwoordelijkheid en diep respect voor alle betrokkenen. Na het luisteren en begrijpen van ieders standpunten en behoeftes werk ik aan het verduidelijken hiervan om zo het proces van verandering te bevorderen. Emoties worden ontvangen en behandeld met de zorg en aandacht […]

Lees Meer

LEVENSTRAJECT

Geboren in São Paulo, Brazilië, moeder van twee en sinds mijn 21ste wonende in België. Ik heb een passie voor koken en een natuurlijk aanleg om mensen te verbinden. Twee ingrediënten die ik samen gevoegd heb in mijn kookworkshops. Een intens intercultureel leven (tussen Brazilië en België) gaf me een onmiskenbare ervaring in het omgaan met diversiteit, die mij momenteel […] begrip.

Lees Meer

PROFESSIONEEL

Twintig jaar lang was het mijn taak om oplossingen te vinden in de import- en logistieke sector. Oplossingen voor ieders behoeften (leveranciers, klanten en collega’s van verschillende nationaliteiten en culturen). Conflicten en meningsverschillen maakte deel uit van mijn werk routine. In dit proces leerde ik hoe belangrijk het is […]

Lees Meer

Ervaringen en Meningen

Nederlands